Kursoversikt


Vi skaper verdi for din bedrift

Kvalitetsledelse


 • Introduksjon til ISO standard for kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø. 
 • LEAN i bygg og anlegg
 • Revisjonsledelse
 • Miljøledelse
 • Lederutvikling program

"Hvis du fortsetter å gjøre det du alltid har gjort, vil du få det du alltid har fått"

Vi lever i en verden med stadige endringer og evnen til å kunne omstille seg kan være ett stort konkurransefortrinn. Alle våre kursholdere er oppdatert på sist nye innenfor sitt fagfelt og deler gjerne erfaringer med dere. Vi kan også drifte kurs og kompetansematrisen i din bedrift og har da til enhver tid oppdatert kursdokumentasjon på alle dine ansatte. 

Våre kurs

HMS kus


 • HMS for leder
 • HMS for verneombud og AMU
 • Bedriftstilpasset HMS opplæring
 • 1. hjelps opplæring
 • Opplæring i bruk av hjertestarter
 • HR prosesser