Kursoversikt

HMS kus


 • HMS for leder
 • HMS for verneombud og AMU
 • Bedriftstilpasset HMS opplæring
 • 1. hjelps opplæring
 • Opplæring i bruk av hjertestarter
 • HR prosesser

Våre kurs

Prosessledelse / Miljøledelse 


 • Introduksjon til ISO standard for kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø (9001, 14001, 45001)
 • LEAN i bygg og anlegg
 • Revisjonsledelse
 • Miljøledelse
 • Lederutvikling program

Sikkerhetsledelse


 • Risikostyring, rådgivning, kurs og øvelser innen sikkerhet, beredskap, krisehåndtering og HMS

 • Innføring i NS 5831, NS 5832, NS 5834

Kurskalender 2022

Har vi nok sikkerhetsforståelse i våre byggeprosjekter


Dato: 29.03.2022

Sted: Norsk arkitekturs landsforrening

Kursansvarlig: NAL

Innlegg: MioTech AS v/Elin Lie


Oppdatering i byggherreforskriften


Dato: 09.06.2022

Sted: Nesbyen

Kursansvarlig: MioTech AS


Risikostyring i byggeprosjekter (NS 5831, 5832, 5834)


Dato: 07.09.2022

Sted: Torpomoen

Kursansvarlig: MioTech AS


HMS kurs for verneombud og AMU medlemmer


Dato: 14. - 15.09.2022

Sted: Torpomoen

Kursansvarlig: MioTech AS


"Hvis du fortsetter å gjøre det du alltid har gjort, vil du få det du alltid har fått"

Vi lever i en verden med stadige endringer og evnen til å kunne omstille seg kan være ett stort konkurransefortrinn. Alle våre kursholdere er oppdatert på sist nye innenfor sitt fagfelt og deler gjerne erfaringer med dere. Vi kan også drifte kurs og kompetansematrisen i din bedrift og har da til enhver tid oppdatert kursdokumentasjon på alle dine ansatte. 

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om våre kurs