Hvem er vi

Vårt samfunnsansvar


Basert på vår fagkompetanse skal vi bidra til å styrke organisasjoner, samfunn og individer slik at vi presterer på vårt beste

for å nå FN`s klimamål

Hvorfor velge oss


Bærekraftsbegrepet skal gjennomsyre alle våre leveranser som skal samvirke og forsterke hverandre 

gjensidig i alle våre leveranser: 


Økonomisk utvikling

Sosial utvikling

Miljøvern


Våre strategiske samarbeidspartnere er viktige støttespillere og har samme vilje som oss til å skape gode, effektive og bærekraftige løsninger. Hvem er vi


Våre ansatte og samarbeidspartnere er den største suksessfaktoren for å skape gode leveranser til våre kunder..


Vi har det gøy på jobben, trives best når vi jobber i team og har en kultur for å spille hverandre gode. Faglig utvikling står sentralt i vår arbeidshverdag og alle våre ansatte er aktivt med i aktuelle fagforum og er involvert i strategiske beslutninger. 


Denne siden er under revidering. Oppdatert informasjon om våre ansatte og våre samarbeidspartnere oppdateres innen 30.08.2022