Hvem er vi

Vårt samfunnsansvar


Basert på vår fagkompetanse skal vi bidra til å styrke organisasjoner, samfunn og individer slik at vi presterer på vårt beste

for å nå FN`s klimamål

Hvem er vi


Våre ansatte og samarbeidspartnere er den største suksessfaktoren for å skape gode leveranser til våre kunder..


Vi har det gøy på jobben, trives best når vi jobber i team og har en kultur for å spille hverandre gode. Faglig utvikling står sentralt i vår arbeidshverdag og alle våre ansatte er aktivt med i aktuelle fagforum og er involvert i strategiske beslutninger. 


Denne siden er under revidering. Oppdatert informasjon om våre ansatte og våre samarbeidspartnere oppdateres innen 31.05.2022

Hvorfor velge oss


Bærekraftsbegrepet skal gjennomsyre alle våre leveranser som skal samvirke og forsterke hverandre 

gjensidig i alle våre leveranser: 


Økonomisk utvikling

Sosial utvikling

Miljøvern


Våre strategiske samarbeidspartnere er viktige støttespillere og har samme vilje som oss til å skape gode, effektive og bærekraftige løsninger.