Tjenester

Våre tjenester

Bærekraftig forretningsmodell


Vi bistår bedrifter med transformasjon fra tradisjonelle til bærekraftige forretningsmodell. Dagens  forrettnings- model er under endring og dette skyldes økte krav til bærekraft, muligheter knyttet til teknologi og endrede kunde- preferanser. Vi bistår med å lede arbeidet med utvikling av forretningsmodell som muliggjør bærekraftig og lønnsom vekst, samt se på nye måter å skape, leverer og kapre verdi på innenfor den sirkulære økonomioen.

Ledelse og strategi / designdrevet innovasjon


Vi leverer tjenester innenfor: 

 • Tjenestedesign / verdikjedeanalyse
 • Lederutviklingsprogrammer
 • Kartlegging av kompetanse og innsikt i fremtidens muligheter
 • Program knyttet til growth mindset / utvikling av medarbeidere og autonome team

Sikkerhetsledelse


Vi leverer tjenester og kursing innenfor sikkerhet og beredskap


 • Innføring i sikkerhetsloven
 • Beredskapsledelse
 • Sikringsrisikoanalyser NS 5832
 • Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom (NS 5834)Prosjekt- og byggeledelse


Våre byggeledere representerer oppdragsgiver i forbindelse med utførelse av byggeprosjekter og skal påse at alle offentlige- og kontraktskrav oppfylles. SHA koordinering og oppfølging av kravene i Byggherreforskriften blir ivaretatt i byggelederrollen i alle våre prosjekter. 

Miljøledelse


Vi leverer tjenester knyttet til:

 • Breeam AP
 • Miljøfyrtårn konsulent
 • Miljøfyrtårn sertifisør
 • Rådgivning ISO 14001
 • Utarbeidelse og oppfølging klimagassregnskap
 • Utarbeide miljøplaner i prosjekt

Sertifisering av ledelsessystemer


Vi bistår bedrifter med å bli sertifisert i henold til ulike standarder: 

 • ISO 9001, 14001, 45001 (Kvalitet, ytre miljø, arbeidsmiljø)
 • ISO 31001 Risikostyring
 • ISO 56000-serien Innovasjonsledelse
 • Miljøfyrtårn sertifisering