Tjenester

Vårt

samfunnsansvar

 • Bedriftsrådgivning
 • HR og organisasjon
 • Forbedringsprosesser
 • Byggeledelse
 • SHA ledelse
 • Fagsamlinger/teambuildings

Vår visjon


Basert på vår fagkompetanse

skal vi bidra til å styrke organisasjoner, samfunn og individer slik at vi presterer på vårt beste


Våre verdier

Levende
Glede, humør og energi skal prege arbeidsplassen og våre leveranser til kunder.

Ekte
Verdiskapende samhandling, spille hverandre gode

Kreativ
Vi utfordrer det etablerte, er fremoverlent og innovativ

 • Verdikjedeanalyse
 • Leanprosesser
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • Miljøfyrtårn
 • HMS kurs tilpasset din bedrift
 • Tilrettelegger og drifter internkontroll på en enkel og effektiv måte
 • Samarbeidsavtale BHT


 • System for miljøledelse
 • Miljøaspekteranalyser
 • HMS-oppfølging i prosjekt
 • Koordinere HMS arbeidet mellom Byggherre og Entreprenør

Bærekraftsbegrepet skal gjennomsyre alle våre leveranser, hvor de 3 punktene listet under skal samvirke og forsterke hverandre gjensidig: 


 • økonomisk utvikling
 • sosial utvikling
 • miljøvern 


 • Endringsledelse / prosessstyring
 • Internrevisjon
 • Ekstern revisjon
 • Ledelsens gjennomgang
 • Byggesøknader
 • Sentral godkjenning
 • Juridisk rådgivning
 • Risikostyring i prosjekt
 • Prosjektevaluering
 • Beredskapsledelse
 • Krisehåndtering


Gode prestasjoner handler om tillitt, solid ledelse, gode relasjoner, fokus på egne styrker og forventningsavklaring.


Involverende planlegging
Involverende planlegging
Teamwork
Teamwork
Kontinuerlig forbedring
Kontinuerlig forbedring

Kom gjerne innom for en "kaffidrøs",

døren er alltid åpen hos oss