Risiko og muligheter


Vi gjør det enkelt for deg


Bli kjent med hele risikobildet

i din bedrift og ta kontroll


Risiko er bra

hvis du klarer å håndtere den


Fokus på risikostyring

gir en tryggere arbeidsplass

og  kan føre til økt lønnsomhet

for din bedrift

Prosesskartlegging og  prosessoptimalisering

- fokus på verdiskapende aktiviteter


Vi kan bistå i å kartlegge verdikjeden i din bedrift for å øke fokus på verdiskapende og lønnsomme aktiviteter.

Dette handler mye om å etablere en kultur som arbeider med kontinuerlige forbedringer, hvor involvering av medarbeidere er viktig for å skape engasjemang og utnytte det potensiale  som finnes i hver enkelt medarbeider.

1-800-000-0000

Vi kan systemrevisjon og har sertifiserte kvalitetsledere innefor


- ISO standarder (9001, 14001, 45001, 31000)

- Miljøfyrtårn sertifisør

- Miljøfyrtårn konsulent

- Achilles og Startbank revisjoner

- HMS systemrevisjoner