Hjem


Vi gjør det enkelt for deg


MiO - Målstyring i Organisasjon
"Kvalitet betyr å gjøre det riktig når ingen ser på"

Vi hjelper deg med å tilrettelegge og/eller drifte styringssystem og HMS ledelse i din bedrift på en enkel og økonomisk måte. MiO kan gi deg ett enkelt verktøy for målstyring i din bedrift for å kvalitetssikre lønnsomme og effektive prosesser.


Vi har god erfaring med Lean og bruker mye denne filosofien når vi tilrettelegger prosesser og har fokus på følgende:


  • Verdiskapning og kontinuerlig forbedring
  • Tiltak og handling
  • Kompetansebygging og kultur
  • Optimalisering og kostnadsreduksjon
  • Muligheter og risiko

Kontakt oss gjerne og vi kan komme innom deg for en uforpliktende prat


Epost : post@miobedrift.no

Tlf       : 980 19 891

KURS  VÅREN 2019


13. Mars 2019

Innføring i ISO standardene 9001/14001. Sted: Sandefjord


3. april 2019

HMS kurs for leder og verneombud. Sted: Nesbyen


6. mai 2019;

Innføring i Byggherreforskriften Sted: Nesbyen