HMS


Vi gjør det enkelt for deg

Alle virksomheter skal ha ett Helse, Miljø og Sikkerhetssystem.

Vi tilbyr alt av tjenester for å tilfredsstille internkontrollen i din bedrift


Vårt mål er å gjøre det enkelt og kostnadseffektivt for våre kunder.


Vi overtar ikke HMS-ansvaret, men vi følger opp og hjelper bedriften med å drive HMS prosessene. • Bistand til utarbeidelse av årlig HMS-plan
 • Koordinere Bedriftshelsetjeneste
 • Risikokartlegging av bedriftens aktiviteter
 • Ajourfø av papirer (avviksskjema, statestikker, rapporter og avviksprotokoll)
 • Oppfølging av oppgaver i forbindelse med avvik
 • HMS kampanjer
 • HMS møter
 • Bygge kultur/HMS tankegang gjennom kontinuerlig fokus på risiko, miljø og avviksrapportering
 • Oppfølging bruk av verneutstyr
 • Vernerunder
 • Årlig revisjon av HMS systemet med aktivitetsrapport i etterkantAndre tjenester vi leverer:


 • Kvalitets- og HMS oppfølging i prosjekteringsfasen
 • Kvalitets- og HMS oppfølging i byggeperioden
 • Koordinere HMS arbeid mellom Byggherre og Entreprenør
 • Utleie av Kvalitets- og HMS koordinator til prosjekt

Priseksempel for å drifte og koordinere disse aktivitene pr år:

Kr 11 900,-
Kvalitets- og HMS perm til prosjekter


Vi gjør det enkelt for deg og lager Kvalitets- og HMS permer med risikokartlegging på bestilling,  tilpasset hver enkelt prosjekt

JOIN OUR

NEWSLETTER