Tjenester


Vi gjør det enkelt for deg

Vår kjernevirksomhet er Kvalitet- og HMS styring for små og mellomstore bedrifter.

 

Vi kan assistere og/eller drifte HMS og kvalitetsstyringsprosesser på en effektiv og økonomisk måte, og tilbyr alt av tjenester for å tilfredsstille internkontrollen i din bedrift.


 


 

Risikokartlegging

Risikostyring

Hazop

Beredskapsledelse

Krisehåndtering

HMS pakken

HMS håndbok

Miljøstyring / Miljøfyrtårn

Miljøaspekter

Bedriftshelsetjeneste

HMS-oppfølging i prosjekt

Koordinere HMS arbeidet mellom Byggherre og Entreprenør

Arbeidsvarslingkurs

HMS kurs for leder

HMS kurs for verneombud

og medlemmer i AMU

Beredskapsledelse

Revisjonsteknikk

Risikoledelse

 

     SHA system


MiO Bedriftsutvikling har utviklet et komplett SHA-system bestående av lovpålagte

SHA-dokumenter for byggherrer og HMS-dokumenter for hovedbedrift og underentreprenører.


Omhandler blant annet delansvar og oppgaver, sjekklister,

SHA-plan og HMS-plan, risikovurdering og avvikshåndtering.


Systemet blir tilrettelagt på en enkel og oversiktelig måte,

og vil være iht Internkontrollforskriften, ISO 9001 og 14001

Verdikjedeanalyse

Leanprosesser

ISO 9001

ISO 14001

Målstyringsprosesser

Endringsprosesser / ledelse

Audit / Revisjon